Gmina Rajcza
Ul. Górska 1
34 – 370 Rajcza
tel: (33) 864 31 55, (33) 864 31 58
tel: (33) 864 37 93
e-mail: ugrajcza@rajcza.com.pl

 

Aktywna Rajcza
Gmina Rajcza
Gmina Rajcza

W poszukiwaniu inspiracji...

Woda
Woda

Na szlaku, posłuchaj jak tętni życiem...Gmina Rajcza

W górach...
W górach...

Aby dojrzeć ulotność chwili...

Wspinaczka
Ścianka wspinaczkowa
Ścianka wspinaczkowa
Opublikowano: 07.12.2015

Od grud­nia 2013 roku miło­śnicy wspi­naczki mogą korzy­stać ze ścianki wspi­nacz­ko­wej wybudowanej w ramach projektu „Climbing for all – bezpieczeństwo i aktywność fizyczna w górach – budowa ścianki wspinaczkowej w Rajczy” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Ścianka o wysokości ok. 10m i powierzchni ok. 100m2 wyposażona jest w 6 stanowisk, z których jednocześnie może korzystać 12 osób. Obiekt znaj­duje się w hali spor­to­wej miej­sco­wego gim­na­zjum.  Nad bez­pie­czeń­stwem czu­wają licen­cjo­no­wani instruk­to­rzy. Wstęp na ścianę jest bez­płatny. Wszystkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu od pon. do pt. w gidzinach 7.30-15-30 lub pod telefonem 33 86  43 230, 500 020 103.

 

Turystyka piesza

Piękne szlaki turystyczne zachęcają do wędrówek górskich.

Sporty zimowe

Odwiedź nas zimą. Posiadamy wspaniałe stoki narciarskie. Zapowiada się białe...

Rowery

Każdy, kto jest pasjonatem jazdy na rowerze, powiniem zwiedzić nasze piękne rejony...

Unia Europejska