Gmina Rajcza
Ul. Górska 1
34 – 370 Rajcza
tel: (33) 864 31 55, (33) 864 31 58
tel: (33) 864 37 93
e-mail: ugrajcza@rajcza.com.pl

 

Aktywna Rajcza
Gmina Rajcza
Gmina Rajcza

W poszukiwaniu inspiracji...

Woda
Woda

Na szlaku, posłuchaj jak tętni życiem...Gmina Rajcza

W górach...
W górach...

Aby dojrzeć ulotność chwili...

Projekt
O projekcie
Opublikowano: 18.09.2013

Wraz z początkiem wiosny, nasza Gmina wraz ze Słowackim partnerem Gminą Skalité,
rozpoczęła projekt pod nazwą:
„Współpraca w Zakresie promocji Obszaru Transgranicznego w Gminie Rajcza i Gminie Skalité”

 

Głównym celem podjętego przedsięwzięcia jest wzmocnienie współpracy na terenach przygranicznych między innymi w dziedzinie kultury, sportu i turystyki, poprzez profesjonalną oraz intensywną promocję. Inaczej mówiąc, chodzi o to, aby poprzez realizację tego projektu dotrzeć do  jak największej liczby osób zróżnicowanych wiekiem, płcią, wykształceniem czy też miejscem zamieszkania z informacją o atrakcjach i walorach geograficzno-przyrodniczych terenu transgranicznego ale przede wszystkim naszej kochanej gminy.

 

Aby zrealizować postawiony przez nas cel, zostanie podjętych szereg działań, które w rezultacie przyczynią się do większego zainteresowania regionem przygranicznym, a także doprowadzą do wzrostu liczby osób odwiedzających oraz wypoczywających na tychże terenach.

 

Po pierwsze – Biorąc po uwagę fakt, iż profesjonalna promocja wymaga najpierw zdiagnozowania aktualnego stanu turystyki, zostanie opracowana Strategia Rozwoju na Obszarze Transgranicznym. Opracowana strategia stanowić będzie podstawę do wyznaczenia nowych kierunków działań promocyjnych, zwłaszcza w zakresie szeroko pojmowanej turystyki, w oparciu o mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z uwarunkowań społeczno-geograficznych regionu.

 

Po drugie – Przyczyniając się do podniesienia dostępności informacji o regionie i atrakcjach z nim związanych szerokiemu gronu odbiorców, zostały założone konta na najbardziej znanych i popularnych portalach społecznościowych takich jak facebook, twitter i foursquarej.

 

Po trzecie – Poprawiając jakość transferu informacyjnego, zostaną utworzenie nowe treści na mobilną aplikację na smartfony oraz tablety, promujące polsko-słowackie pogranicze, w tym min: wycieczki audio-video po Soli, Zwardoniu i Rajczy, wirtualne foldery, filmy promocyjne (trailery). Aplikacja będzie do pobrania w zakładce google play bezpłatnie.

 

Po czwarte – Reklamując obszar turystyczny terenu transgranicznego, zostanie wydana mapa turystyczna z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi i przyrodnicz-geograficznymi, mieszczącymi się na terenie gminy Rajcza, Węgierska Górka, Ujsoły, Milówka, Oščadnica oraz Skalité.

 

Po piąte – Chcąc wyeksponować i wypromować atrakcje przyrodniczo-turystyczne, które charakteryzują obszar działań projektu, nastąpi rejestracja walorów turystycznych oraz imprez za pomocą kamery GoPro. Z zebranego w ten sposób materiału, zostaną zmontowane tematyczne filmy promocyjne, które zostaną rozpowszechnione na stronie internetowej naszej gminy, portalach społecznościowych oraz na mobilnych aplikacjach

 

Po szóste – Doceniając radio oraz prasę, jako doskonały nośnik reklamy docierający do ogromnej rzeszy ludzi, w ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie kampanii reklamowej w tychże mediach.

 

Po siódme – Mając na celu integrację społeczności transgranicznej, w ramach projektu odbędzie się: Casting „Pokaż nam swój Talent” stanowiący przegląd amatorskich talentów, Impreza Plenerowa „Transgraniczna Sobota”, podczas której wystąpią zespoły regionalne z terenu pogranicza transgranicznego jak i najlepsi uczestnicy castingu „Pokaz nas swój Talent” oraz Konkurs na krótkie amatorskie spoty reklamujące obszar transgraniczny, który zakończy się pokazem filmów konkursowych pod nazwą „Popołudnie z filmem Promocyjnym”.

 

Ponadto w ramach podjętego przedsięwzięcia, zostanie  utworzona strona internetowa projektu oraz nastąpi modernizacja infrastruktury w centrum Zwardonia, w postaci montażu ławek oraz koszy na śmieci.

 

 

termin realizacji:     kwiecień 2013 - marzec 2014

 

całkowita wartość projektu:        50.892,73 EUR

dofinansowanie EFRR:               43.258,82 EUR 

 

 

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Jego realizacja potrwa do 30 września 2013 roku.

 

 

 

Turystyka piesza

Piękne szlaki turystyczne zachęcają do wędrówek górskich.

Sporty zimowe

Odwiedź nas zimą. Posiadamy wspaniałe stoki narciarskie. Zapowiada się białe...

Rowery

Każdy, kto jest pasjonatem jazdy na rowerze, powiniem zwiedzić nasze piękne rejony...

Unia Europejska